ionel iordache's Videos (Tennisopolis : Tennis Social Network) - Tennisopolis : Tennis Social Network 2018-05-26T16:18:24Z http://tennisopolis.com/video/video/listForContributor?screenName=1c0slqgvs506q&rss=yes&xn_auth=no sorin tag:tennisopolis.com,2008-09-05:1869403:Video:180228 2008-09-05T07:32:02.356Z ionel iordache http://tennisopolis.com/profile/ioneliordache <a href="http://tennisopolis.com/video/1869403:Video:180228"><br /> <img src="http://api.ning.com/files/MjUiWVyv*JIQuudyEQPHYxPvdYzcSi8A7NVV3Uqo21cHxVahE-8*2r0Lr9n5L4-gmmzHhyagoimfn*wUQjwq4NV4OabI8kYf/tmp32811.png?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Sorin Iordache,Nr.1 in under 10 romanian ranking.. <a href="http://tennisopolis.com/video/1869403:Video:180228"><br /> <img src="http://api.ning.com/files/MjUiWVyv*JIQuudyEQPHYxPvdYzcSi8A7NVV3Uqo21cHxVahE-8*2r0Lr9n5L4-gmmzHhyagoimfn*wUQjwq4NV4OabI8kYf/tmp32811.png?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Sorin Iordache,Nr.1 in under 10 romanian ranking..